Hem

RFK Skilling

GPS-koordinater: N 57° 25' 22.39", E 14° 5' 49.48

Vid en samling våren 1992 beslöts att bilda modellflygklubben

"RFK Skilling". Den nybildade klubbens målsättning var att underlätta bedrivandet av flygning med radiostyrda flygplan i Skillingarydstrakten, samt hjälpa nybörjare att komma igång.


Med och bildade klubben var Ingvar Sandblom, Stig Andersson, Kenneth Jönsson, Håkan Nilsson och Mikael Levin.


Klubben har hela tiden haft Slätten som sitt flygfält och bara flyttat verksamheten till södra banändan, för att minimera ev. bullerstörningar i samhället. Vi har också haft tillgång till vissa delar av bansystemet på F10:s flygbas, Hagshult, under ett antal år.


På årsmötet 1993 beslutades att inköpa en klubbmodell för flygträning av nybörjare, och under 1997 inköptes radiostyrning med dubbelkommando, för att effektivt kunna bedriva RC-skola med radioflygcertifikat som mål. Under årens lopp har det införskaffats flera plan och radioanläggningar.


Klubben har tre lokaler, en förrådsbod på fältet som kom till 1999 och en klubbstuga som köptes våren 2020. Hösten 2001 installerades det 220 volt på modelflygfältet och 12volt i depån. Den andra lokalen hyr vi f.r.o.m 2001, av Vaggeryds Kommun på Fabriksgatan 11, "Gamla Krahners", i Skillingaryd. Där kommer vi att försöka träffas en gång i månaden som vi inte flyger under vintern för att fika, prata, titta i kataloger, bygga modeller, se på videofilm och ha ungdomsverksamhet tillsammans. 

Du vet väl att du kan södja vår förening via gräsroten på Svenska Spel

Du vet väl att du kan stödja vår förening

genom Bingolotto och Folkspel